* wszystkie zdjecia są włanością Mazowieckiej Spółki Reklamowej - zakazuje się ich kopiowania.

 

galeria

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ

 

 

Do poprawnego wyświetlania witryny potrzebna jest przeglądarka Google Chrome

 

dane ftp

DANE FTP


serwer: reklameo.pl

użytkownik: klient@reklameo.pl
Hasło: klient

 

Prosimy założyć swój katalog.

FTP DATEN


server: reklameo.pl

benutzer: klient@reklameo.pl
kennwort: klient

 

Bitte starten Sie Ihren Katalog.

FTP DETAILS


server: reklameo.pl

user: klient@reklameo.pl
password: klient

 

Please create your directory.

 

DÉTAILS FTP


serveur: reklameo.pl

utilisateur: klient@reklameo.pl
mot de passe: klient

 

S'il vous plaît créer votre répertoire.

FTP DETTAGLI


server: reklameo.pl

utente: klient@reklameo.pl
divisa: klient

 

Si prega di creare una cartella.

FTP DETALLES


servidor: reklameo.pl

usuario: klient@reklameo.pl
contraseña: klient

 

Por favor iniciar su catálogo.

 

 

wytyczne do druku

Wytyczne do druku


Pliki: CDR ( 9-x3 ), TIFF, PDF

Bitmapy: 300 dpi
Kolorystyka: CMYK

Spady: brak
Czcionki: tylko krzywe

Skala: 1:1

Podział: każdy bryt/szyba osobny plik

Richtlinien für den Druck


Dateien: CDR (9-x3), TIFF, PDF
Bitmap: 300 dpi
Farben: CMYK
Steigung: Nein
Zeichen: Nur Kurven
Maßstab: 1: 1

Aufteilung: Jeder Vorstand hat eine eigene Datei

Guidelines for printing


Files: CDR (9-x3), TIFF, PDF
Bitmap: 300 dpi
Colours: CMYK
Slope: No
Fonts: Only curves
Scale: 1: 1

Breakdown: ach board / window has a separate file

 

Directives pour l'impression


Fichiers: CDR (9-x3), TIFF, PDF
Bitmap: 300 dpi
Couleurs: CMYK
Pente: Non
Caractère: Seuls les courbes
Echelle: 1: 1

Répartition:chaque carte / panneau a un fichier distinct

Linee guida per la stampa


Progetto: CDR (9-x3), TIFF, PDF
Bitmap: 300 dpi
Colori: CMYK
Pendenza: No
Carattere: Solo curve
Scala: 1: 1

Ripartizione: Ogni scheda / pannello ha un file separato

Directrices para la impresión


Archivos: CDR (9-x3), TIFF, PDF
Bitmap: 300 dpi
Colores: CMYK
Espadas: No
Fuentes: Sólo curvas
Escala: 1: 1

Desglose: Cada panel tiene un archivo separado

 

 

 

 

Mazowiecka Spółka Reklamowa w skrócie:

reklama w liczbachreklama w liczbach

 

 

 

05-230 Kobyłka
ul. Serwitucka 33
(22) 245 32 07
(0) 510 800 308

biuro@producent-reklam.pl
bok@reklameo.pl

tontarski@reklameo.pl
NIP: 1251397797
REGON: 141416205

PEŁNE DANE KONTAKOWE

Menu